fi  en  sv

fi  en  sv

Pöytä / Table / Bordet

Pekki

Pekkiborden tillverkas i Finland av träd fällda på gårdar och i parker. Varje bord tillverkas för hand av en enda trädstam, utan limfogar eller metalldelar. Pekkiborden tillverkas på beställning i mån av timmertillgång.

Varje bord är unikt och individuellt numrerat. Pekkiborden har livstidsgaranti.

Material
Ytbehandling
Bredd
Längd
Höjd

Trä
Träolja
80 cm
100 – 300 cm
36 / 72 / 90 cm
Bordsbenen är löstagbara

Pekkis filosofi

Pekkiborden tillverkas av finska träd som växer i tätorter eller som av någon anledning måste fällas. På så sätt går materialet som det tagit trädet så lång tid att generera inte till spillo. Almar, ekar och askar omformas till bord och får på så sätt ett nytt liv i moderna hem. Människor äter och umgås kring dem. Pekkiborden tillverkas helt och hållet för hand i en process som utformats för att vara så skonsam som möjligt för miljön.

Första fasen i tillverkningen är torkningen av trädet. Det är också den längsta fasen, eftersom varje Pekkibord skapas i trädets egen naturliga takt. Genom att låta trädet torka långsamt frigörs spänningarna som hållit det upprätt och låter det successivt anta sin nya form. Under sitt första år får trädet vila på brädgården vid sågverket Malmin Saha i Helsingfors. Därefter sågas det till grova bjälkar och flyttas in under tak utomhus. Efter ytterligare två år sågas bjälkarna upp på tvären till bordsplankor. Dessa får sedan ligga på tork i ett ouppvärmt utrymme inomhus i ytterligare två års tid. Slutligen torkar bordsämnena i en uppvärmd snickarverkstad under ytterligare ett år. Först då påbörjas skapandet – formandet och sammansättningen av Pekkibordet.

Varje Pekkibord har livstidsgaranti. Det inbegriper underhåll av snickaren efter hemleverans. Ett Pekkibord skapas för att skänka glädje och brukas av generation efter generation.

Pekki x 100

Det kommer bara att tillverkas hundra Pekkibord. Någonsin. Vart och ett av Pekkiborden är individuellt numrerat och det enda i sitt slag, med bevarande av de unika karaktärsdragen hos trädet som bordet formats av. Varje bord är också individuellt prissatt. Nedan följer en uppdaterad lista över redan levererade, reserverade och tillgängliga Pekkibord. Årsmarkerade nummer har redan levererats. Nummer med en älva har redan reserverats, och nummer med en vätte är tillgängliga och kan reserveras.

Om du vill ha ett Pekkibord tillverkat av ett visst träd måste fällningen först planeras i god tid i samråd med snickaren. Trädet kommer att fotograferas innan det fälls och  blir till ett bord. Du är välkommen att själv besöka snickaren i hans verkstad och med egna ögon se hur Pekkiborden tillverkas. Beställningar tas bara emot efter ett eget besök.

Kontaktuppgifter

Matti Salminen

Möbelsnickare

+358 40 835 0538

masa@pekki.org